top of page

REDUSERT VELAVGIFT

PROSEDYRE FOR BEREGNING AV REDUSERT VELAVGIFT FOR BEBOERE PÅ TUN 16 OG BEKKELIA 36 (8 husstander)


1. Generelt
Beboere på tun 16 og i Bekkelia 16 har ikke garasjer på felles garasjetun og er ikke tilsvarende innlemmet i de interne gangveiene som resten av beboerne. De er derfor innrømmet et fradrag i den årlige velavgiften som angitt under, vedtatt på årsmøtet i 1990.
Dette dokumentet inngår som et styringsdokument for framtidige styrer i Brennakollen Velforening.

2. Beregning
(A) Basis for bereningen er totalregnskapet for foregående år som løper fra 01.01 – 31.12.
(B) Regnskapstall fra foregående år for snøbrøyting trekkes ut og deles med totalt antall husstander (188).
(C) Regnskapstall fra foregående år for forsikring og vedlikehold av garasjer trekkes ut og 
deles med totalt antall garasjer (175)
(D) Nominell kontingent blir redusert med resultatene fra (B) og (C).

Eksempel:

3. Rapportering
Beløpet for den nominelle og reduserte kontingenter formidles til regnskapskontor/kasserer som foretar innkrevingen.

4. Historikk
Tredje utgave, mars 2010

bottom of page