top of page

VEDLIKEHOLD AV FELLESGARASJER

1. Formål og omfang

Å sikre at fellesgarasjene til enhver tid er i god bruksmessig stand, og at skader utbedres snarest mulig og at utgifter til reparasjoner holdes på riktig nivå. Instruksen omfatter årlig inspeksjon, planlagt vedlikehold og melding om feil ved det elektriske anlegget.

2. Målgruppe

Medlemmer i Brennakollen Velforening 
3. Beskrivelse
Eierne av garasjene har det fulle ansvaret for vedlikeholdet av sin(e) garasjer(r). Den enkelte eier er således selv ansvarlig for bl.a. kjøp av beis, takrenner, takstein, trematerialer, lås og lyspærer.

Styret administrerer imidlertid følgende vedlikehold/utgifter knyttet til garasjene: 
Vedlikehold av de elektriske anleggene
Strømforbruk
Forsikring
Justering av garasjeporter hvor eier/tunet ikke selv kan utføre dette.

3.1 Årlig inspeksjon og planlagt vedlikehold

Fellesgarasjene skal inspiseres en gang i året av tunkontakt i samarbeide med eiere av garasjene. Ved slike inspeksjoner skal følgende sjekkes:

Taktekking
Takrenner/nedløp
Vannbrett/vannskier
Porter
Overflatebehandling
Fundamentering
Alle skader/mangler noteres og det settes opp en plan for utbedring av slike. Eiere av garasjene gjennomfører planlagt vedlikehold i samarbeid med tunkontakten. 
3.2 Melding om feil/mangler ved det elektriske anlegget

Feil på det elektriske anlegget skal straks meldes styret av tunkontakt. 

4. Godkjenning og endring av instruksen

Instruksen er godkjent av styret i Brennakollen Velforening og kan kun endres av samme.

(Instruksen er sist endret 16. juni 2009.)

bottom of page