top of page

Kontakt oss

Ønsker du kontakt med styret kan du sende en e-post til post@brennakollen.com

 

Henvendelser angående velhuset sendes  til velhuset@brennakollen.com 

STYRET 2023/2024

Øivind Solbakken - Leder

Lena Christin Eriksson - Nestleder (ansvarlig velhuset)

Karina Nielsen - Sekretær

Snorre Stray- Styremedlem

Line M. Tyrdal - Styremedlem

Rolf Vidar Buksrud - Vara styremedlem

Rolf Bergersen - Vara styremedlem

bottom of page