top of page

Brennakollen velhus

Styret i Brennakollen Velforening ønsker at velhuset, med adresse Myrlia 92 B, skal brukes av velets beboere, så vel som utenforstående. Det passer utmerket for litt mindre selskap på rundt 35 personer. Det kan også passe som møtested for strikkeklubb, foreninger, treningsgrupper ol.

 

Huset består av éntre, gang, kjøkken, stue, vaskerom og 2 toalettrom.

Kjøkkenet har komfyr, kjøleskap, oppvaskmaskin, kaffetrakter, store og små tallerkener, krus og bestikk til 35-40 personer. Stuen har bord og stoler til 35 personer og det er installert ventilasjonsanlegg.

 

Styret har utarbeidet en utleiekontrakt som leietaker må godkjenne før utleie finner sted. Leietaker må være fylt 21 år, og være tilstede under arrangementet. Det er kun medlemmer i velet som kan booke velhuset tidligere enn 6 måneder før leien, f.eks til konfirmasjon.

 

Utleie av velhuset til fester på kvelden fredag - søndag skjer hovedsakelig til velets medlemmer. Velhuset leies for øvrig ut til ikke-medlemmer i helgen for alle andre type arrangementer som foregår på dagtid, f.eks. dåp, konfirmasjon, barnebursdager o.l.

 

Man må selv vaske lokalene etter bruk. Dersom styret finner renholdet utilstrekkelig, kan leietaker ilegges et gebyr på kr 1500.

 

Bruk av velhuset:

Velhuset ligger i et tett bebygd boligområde, det derfor vises hensyn til naboer. Alle arrangementer skal være avsluttet innen klokka 01.00. På baksiden av velhuset er det et uteområde som er til liten sjenanse for naboer. Røyking er ikke tillatt i velhuset.

Leietaker er ansvarlig for alt inventar. Bord og stoler skal rengjøres og settes på plass etter bruk. Leietaker er ansvarlig for at oppvaskmaskinen er tømt og rengjort, søppel er kastet og for rengjøring av lokalet. Leietaker er selv ansvarlig for at eventuell skjenketillatelse er innhentet. Leietaker er ansvarlig for at uvedkommende ikke får adgang til velhuset. Før leietaker forlater lokalet skal sjekklisten være kontrollert, og leietaker må forvisse seg at dører og vinduerer lukket og låst. Om vinteren skal varmeovnene stå på 16 grader. Utleier er ikke ansvarlig for bortkomne gjenstander eller ting.

 

Parkering/kjøring:

Parkering skal skje øverst i Brennalia/Myrlia. Det er IKKE tillatt med parkering foran velhuset. Eventuell inn-/utkjøring på gangveiene er forbeholdt levering av varer til kjøkkenet, handicappede, etc, og skal kun skje i gå fart (5 km/t).

bottom of page