top of page
Søk
  • post89501

Varsel om endring av felleskostnadene i velavgiften for 2023

Brennakollen velforeningskontigent blir fakturert hver måned av USBL og består av to (for noen tre) ulike kostnader:

1) Medlemskontingent

2) Tv/Bredbåndsavgift

3) Strømkostnad ved lading av elbil etter egen avtale


23. november sendte Usbl ut varsel om endring av felleskostnadene på vegne av styret med følgende tekst:

«Styret i Brennakollen Velforening har i forbindelse med budsjettet for 2023 vedtatt å øke velavgiften fra 01.01.2023.

Selveiere med garasje, 170 eiere, velavgiften øker fra kr 325,- til kr 385,- per måned.

Selveiere tun 16 + Bekkelia 36, 8 eiere, velavgiften øker fra kr 218,- til kr 238,- per måned.

Nittedal kommune uten garasje, 10 eiendommer, velavgiften øker fra kr 310,- til kr 360,- per måned.

Faktura med oppdatert beløp sendes ut fra Usbl medio desember i år. 21.11.2022.»

Det er per i dag ikke kjent om det blir en økning av prisen for TV/bredbånd i 2023. Nå er denne kr 490,- per måned. En eventuell økning i 2023 kan medføre behov for å øke velavgiften tilsvarende i løpet av året.


Forklaring på at vi øker felleskostnadene er hovedsakelig knyttet til tre forhold. Den generelle prisstigningen, at vi nå virkelig begynner å erfare konsekvensene av et betydelig etterslep på vedlikehold på våre felles materielle verdier og at Brennakollen velforenings status for likviditet er for lav. I vedlagte budsjett for 2023 er det derfor lagt inn økning på kostnadspostene for å ivareta noe prisstigning, men likevel ikke så mye som har truffet oss i år. Det er lagt inn en betydelig økning på kostnadspostene knyttet til vedlikehold slik at vi kan ta fatt på noe av etterslepet. I år kom vi sent i gang med å beslutte hvilket vedlikehold vi kunne prioritere på grunn av den økonomiske usikkerheten. Vi håper med dette budsjettet å kunne komme i gang tidligere slik at


medlemmene ser forbedring. Til sist styrer vi mot å bedre likviditeten noe.

Det er verdt å bemerke at siste økning av felleskostnadene var tilbake i 2016 hvor de ble økt med ca. 10 prosent.
92 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Årsmøteprotokoll 2024

Takk for et konstruktivt årsmøte. Vedlagt finner dere årets årsmøteprotokoll. Mvh Styret

Comments


bottom of page